Το Final 4 του βόλεϊ μπορεί να πέρασε, σας δίνεται η δυνατότητα ωστόσο να παρακολουθήσετε το εναρκτήριο βίντεο της διοργάνωσης με εικόνες γύρω από το πανέμορφο νησί της Σύρου, με λήψεις εδάφους και..αέρος.

Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου η Vdel σας έδωσε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων. Παράλληλα στην εκδήλωση φιλοξενήθηκε και η έκδοση του βιβλίου «Η Τέχνη της Επτανησιακής Σχολής 18ος – 19ος αι.» στα πλαίσια της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως διεθνούς πόλου εκπαίδευσης και καινοτομίας», του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση όπου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

 

​Κατά την πρώτη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών του 2015 πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του Προέδρου του έτους κ. Δημητρίου Νανόπουλου και του Αντιπροέδρου κ. Θανάση Βαλτινού. Ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος μίλησε με θέμα «Το έργο των Κέντρων και Γραφείων Ερεύνης της Ακαδημίας κατά το έτος 2014«.