ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για την πρόσβασή σας στα γραφεία της VDEL, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον παραπάνω χάρτη.
Τα στοιχεία προέρχονται από την υπηρεσία Google Map.

VDEL
Ιωάννου Δροσοπούλου 11
11257 Αθήνα
  • Τηλέφωνο: ​210.8221079
  • E-mail: info@vdel.gr